Tantsuürituse "kuldking"

Kvalifikatsiooni
põhimõte

hobitantsimine seenioritele täiskasvanutele
hobitantsu tasemed punktiseis

Võimaldada igale tantsupaarile individuaalne platvorm järkjärguliseks edasiliikumiseks isikliku tantsutaseme tõstmisel. 

Igal kvalifikatsiooni üritusel esitab tantsupaar valitud taseme(te)l valitud arvu tantse. Nõutav on alustamine omast klassitasemest ja soovi korral võib valida juurde tantsu(d) kõrgemast klassist.

Tantsupaarid püüdlevad oma taseme tõstmise suunas ega võistle omavahel. Kvalifikatsiooni tulemus ei ole sõltuv paaride arvust.

Esitatud tantsude eest saab tantsupaar hindajatelt tagasiside kvalifikatsiooni koefitsendi näol. See arvutatakse  kõigi hindajate antud hinnete keskmisest. 

peotants seltskonnatants võistlustants seenioritele

Võimaldada igale tantsupaarile individuaalne platvorm järkjärguliseks edasiliikumiseks isikliku tantsutaseme tõstmisel. 

Igal kvalifikatsiooni üritusel esitab tantsupaar valitud taseme(te)l valitud arvu tantse. Nõutav on alustamine omast klassitasemest ja soovi korral võib valida juurde tantsu(d) kõrgemast klassist.

Tantsupaarid püüdlevad oma taseme tõstmise suunas ega võistle omavahel. Kvalifikatsiooni tulemus ei ole sõltuv paaride arvust.

Esitatud tantsude eest saab tantsupaar hindajatelt tagasiside kvalifikatsiooni koefitsendi näol. See arvutatakse  kõigi hindajate antud hinnete keskmisest. 

Tantsuürituse "kuldking"

Kvalifikatsiooni
arvestus

Hobitantsu kvalifitsteerimine tantsuüritus

Iga tantsupaar alustab kvalifikatsiooni taotlemist tasemest, mis on paarisiseselt kokku lepitud.
See fikseeritakse eelnevalt ürituse üldregistris, mida hoitakse aktiivsena kogu seeriaürituse kestvuse jooksul. Sellest tasemest madalamas kvalifikatsioonis osalemine pole edaspidi lubatud.
Kvalifikatsiooni arvestus paarile kehtib vaid ühe ja sama partneriga. Uue partneri puhul algab uue tantsupaari arvestus kokkulepitud taseme 0-st.

Uue tantsupaari moodustumisel erineva klassiga partneritest on soovituslikud starditasemed järgmised: 
Algaja + E-klass = E-klass

E-klass + D-klass = D-klass 

Algaja + D-klass = E-klass

Taotletava taseme saavutamiseks tuleb koguda igas selle taseme tantsus kokku käesoleva ürituse raames kokkulepitud kogus kvalifikatsiooni punkte. Iga tantsu kvalifikatsiooni punktid kehtivad vaid sellele tasemele ja selle tantsule. Kui kvalifikatsioonitaseme punktid mingis tantsus mingil tasemel on kokku saadud, siis rohkem selle tantsu eest selles tasemes kvalifikatsiooni punkte ei lisandu.

peotants seltskonnatants võistlustants seenioritele

Tantsuürituse "kuldking"

Kvalifikatsiooni-
punktide summad

Kvalifikatsioonipunktide
summad

Algaja tantsupaar saab E-klassi kvalifikatsiooni kui igas tantsus (AV, Q, S, Cha)
on kogutud 15 punkti. Kokku tuleb koguda 4-tantsuga 60 punkti.

E-klassi tantsupaar saab D-klassi kvalifikatsiooni kui igas tantsus (AV, VV, Q, S, Cha, J)
on kogutud 20 punkti. Kokku tuleb koguda 6-tantsuga 120 punkti.

D-klassi tantsupaar saab C-klassi kvalifikatsiooni kui igas tantsus (AV, T, VV, Q, S, Cha, R, J)
on kogutud 20 punkti. Kokku tuleb koguda 8-tantsuga 160 punkti .

Iga tantsupaar saab osalemise eest omas tasemes 1 lisapunkti (kohaletulemise boonuspunkt) olenemata esitatud tantsude arvust. Boonuspunkt lisatakse samal võistlusel kõige kõrgema kvalifikatsioonipunkti saavutanud tantsule. Võrdsete tulemuste korral lisab süsteem  boonuspunkti kõrgemate tulemustega tantsude vahel loositud tantsule juhuslikkuse alusel.

Boonuspunkte ei jagata osalemise eest kõrgemas klassis.

seeniorid noorukid täiskasvanud tantsuhuvilised
Hobitantsijad ja seltskonnatantsijad tantsumuusika
peotants seltskonnatants võistlustants seenioritele

Tantsuürituse "kuldking"

HINDAMINE

Kvalifikatsiooni hindamisel võib hindaja välja anda sama hinnangut üheaegselt mitmele paarile. Järjestamist ei toimu.

Kõikide hindajate hinded tantsupaarile ühe tantsu osas liidetakse, arvutatakse keskmine,     mis ongi ühtlasi selle tantsu kvalifikatsiooni punktisumma. Komakohad ümardatakse 0 või 5 kümnendikeni.

Iga tantsupaari hinnatakse samal tasemel samal võistlusel 2 korda. Arvesse läheb parim keskmine tulemus.

Hindamise skaala ALGAJATELE:

1; 1,5; 2; 2,5; 3.

Hindamise skaala E-KLASSILE:

0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3.

Hindamise skaala D-KLASSILE:

0, 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3.

0 = ei kvalifitseeru veel
1 = miinimum kvaliteet  ja 3 = maksimum kvaliteet

peotants seltskonnatants võistlustants seenioritele

"KULDKING" KVALIFIKATSIOONILE

RegistreerImine

Iga tantsupaar esindab konkreetset klubi või ühendust 
(klubi, huviring, selts, kooli esindus, korporatsiooni esindus vms.) Üritusele registreerimine toimub klubi või ühenduse esindaja kaudu.
peotants seltskonnatants võistlustants seenioritele