Seeriaürituse "Kuldking"

Tasemed vanusegrupid

hobitantsimine seenioritele täiskasvanutele
seeniorid noorukid täiskasvanud tantsuhuvilised

Tasemed:
Algajad, E-klass, D-klass, C-klass, 5-tanstu tantsijad

Vanusegrupid:
täiskasvanud (kuni 39/44)
seeniorid (alates 40/45)

Tasemed:
Algajad, E-klass, D-klass

Vanusegrupid:
täiskasvanud (kuni 39/44)
seeniorid (alates 40/45)

 

Tantsuürituse "kuldking"

Kvalifikatsiooni-
punktide vajalikud kogusummad

TASEMETE Kvalifikatsiooni-
punktide summad

Hobitants kvalifitsteerimine tantsuüritusele

Algaja tantsupaar saab E-klassi kvalifikatsiooni kui igas tantsus (AV, Q, S, Cha) on kogutud 15 punkti. Kokku tuleb koguda 4-tantsuga 60 punkti.

E-klassi tantsupaar saab D-klassi kvalifikatsiooni kui igas tantsus (AV, VV, Q, S, Cha, J) on kogutud 20 punkti. Kokku tuleb koguda 6-tantsuga        120 punkti.

D-klassi tantsupaar saab C-klassi kvalifikatsiooni kui igas tantsus (AV, T, VV, Q, S, Cha, R, J) on kogutud 20 punkti. Kokku tuleb koguda 8-tantsuga 160 punkti .

C-klassi tantsupaar saab B-klassi kvalifikatsiooni kui igas tantsus (AV, T, VV, Sl, Q, S, Cha, R, PD, J) on kogutud 20 punkti. Kokku tuleb koguda 10-tantsuga 200 punkti .

Iga tantsupaar saab osalemise eest omas tasemes 1 lisapunkti (kohaletulemise boonuspunkt) olenemata esitatud tantsude arvust. Boonuspunkt lisatakse samal võistlusel kõige kõrgema kvalifikatsioonipunkti saavutanud tantsule. Võrdsete tulemuste korral lisab süsteem  boonuspunkti kõrgemate tulemustega tantsude vahel loositud tantsule juhuslikkuse alusel.

Boonuspunkte ei jagata osalemise eest kõrgemas klassis.

C-klassist kõrgema taseme puhul jagatakse 1 ürituse piires  kvaliteedi koefitsenti koos sõnalise  tagasiside vormiga. Üldist punktisüsteemi ei kohaldata.

 

Tantsuürituse "kuldking"

HINDAMINE

Kvalifikatsiooni hindamisel võib hindaja välja anda sama hinnangut üheaegselt mitmele paarile. Järjestamist ei toimu.

Kõikide kohtunike hinded paarile selle tantsu osas liidetakse, arvutatakse keskmine, mis ongi ühtlasi selle tantsu kvalifikatsiooni punktisumma. Komakohad ümardatakse 0 või 5 kümnendikeni.

Igat tantsupaari hinnatakse samal tasemel samal võistlusel 2 korda. Arvesse läheb parim keskmine tulemus.

Hobitantsijad seltskonnatantsijad algajad
Hobitantsijad ja seltskonnatantsijad tantsumuusika

"kuldking" TAGASISIDE OSALEJALE

KVALIFIKATSIOONI NÄIDUD

TASE:  Algajad

1. Muusikas püsimine

2. Tantsuhoid kogu tantsu vältel

Hinnatakse kahte komponenti  ja väljendatakse tagasisides ühe valikuga järgmisest hindeskaalast:

1; 1,5; 2; 2,5; 3.

1 = miinimum kvaliteet  ja 3 = maksimum kvaliteet

TASE:  E-klass

1. Muusikas püsimine

2. Tantsuhoid kogu tantsu vältel

3. Jalatöö

Hinnatakse kolme komponenti  ja väljendatakse tagasisides ühe valikuga järgmisest hindeskaalast:

0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3.

0,5 = miinimum kvaliteet  ja 3 = maksimum kvaliteet

TASE: D-klass

1. Muusikas püsimine

2. Tantsuhoid kogu tantsu vältel

3. Jalatöö

4. Liikumine

Hinnatakse nelja komponenti ja väljendatakse tagasisides ühe valikuga järgmisest hindeskaalast:

0; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3.

0 = ei kvalifitseeru veel  ja 3 = maksimum kvaliteet

TASE: 5-tantsu tantsijad

1. Muusikas püsimine

2. Tantsuhoid kogu tantsu vältel

3. Jalatöö

4. Liikumine

5. Küljetöö

Hinnatakse viite komponenti ja väljendatakse tagasisides ühe valikuga järgmisest hindeskaalast:

0; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3.

0 = ei kvalifitseeru veel  ja 3 = maksimum kvaliteet

"KULDKING" KVALIFIKATSIOONILE

Registreerimine

Iga tantsupaar saab ennast ise registreerida ja teha valiku ettetantsudest. Samuti on valiku osalemine võistlusplokis. Iga  tantsupaar võib esindada konkreetset klubi või ühendust (klubi, huviring, selts, kooli esindus, korporatsiooni esindus vms)  või olla individuaalpaar.

Pealtvaatajatel palume registreeruda meilile eva@sinilind.ee